IT jobb o utbildning

Informatik (allmän information)


skrivet den 11 aug av Admin, klockan:09:29
I hela Skandinavien är informatik, och även systemvetenskap, både ett samhällsvetenskapligt och ett tvärvetenskapligt ämne till skillnad från till exempel datavetenskap (datalogi), datateknik och informationsteknologi vilka är mer logisk-matematiskt inriktade ämnen. Informatik är det vetenskapliga studiet av hur man bearbetar och presenterar information. När man studerar informatik så studerar man interaktion och hur denna sker mellan naturliga och artificiella system som lagrar, bearbetar och förmedlar information. Informatik har även kognitiva och sociala aspekter vilket man kanske inte direkt tänker på men de aspekterna finns och är viktiga eftersom information inte enbart behandlas av datorer utan även av individer och även av organisationer. Enkelt förklarat kan man säga att informatik handlar om hur information används av människor och om hur teknik används för att kommunicera samt hur system för information och kommunikation byggs upp. Informatik är kan man säga samspelet mellan människa och teknik i ett socialt sammanhang. Det handlar också om att förstå teknikens begränsningar och möjligheter.

Bli den första att värdera denna post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kommentarer är stängt