IT jobb o utbildning

Systemvetenskap


skrivet den 10 aug av Admin, klockan:09:28
En systemvetare arbetar med systemvetenskap. Då har man en examen från en högskola eller universitet med systemvetenskap som sitt huvudämne. Systemvetenskap innebär att man studerar olika system. Läran växte fram ur datalogin och och med att olika administrativa system växte fram någon gång under 60-talet. Datalogin fokuserar inåt och tittar mot utveckling och optimering av ett system men systemvetenskap ser utåt och sätter istället användaren och utveclaren av systemet i centrum. Centrala begrepp inom systemvetenskap är metoder och processer. Det som är grunden i systemvetenskap är att olika IT-system omfattar stödprocesser till en huvudprocess som är utförd och skapad av användaren. Berättigande till systemet begränsas till dess nytta och stöd. Kärnan i systemvetenskap är att man utgår från användaren av IT-systemet och hur systemet tillverkas. Man tittar även på hur systemet påverkar de redan existerande processerna. Systemvetenskap är betydligt bredare än till exempel datavetenskap då systemvetenskap även omfattar bland annat beteendevetenskap och ekonomi.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

IT-tekniker


skrivet den 09 aug av Admin, klockan:09:35
Jag har tidigare skrivit om informatik och här finns ett arbete som är kanske det äldsta inom IT. Det är nämligen IT-tekniker. En IT-tekniker har förståelse för hur datorer komunnicerar med varandra i både ett större och i ett mindre nätverk. Genomgående är säkerhet men inte i lika hög gard om vi till exempel jämför med de som arbetar med nätverkssäkerhet. Men eftersom man studerar detta och det ändå är en av de centrala kurserna så kan man efter avslutad utbildning göra säkerhetsanalyser av både befintliga som modellerade miljöer. Man arbetar även med att driftsätta och underhålla dessa olika system. Man arbetar som IT-tekniker och IT-säkerhetstekniker, som nätdesigner eller som systemadministratör både som konsult eller inom både den privata och offentliga sektorn. Arbetsuppgifterna är till exempel driftsättning av nya system, administartions och underhåll av befintliga system och säkerhetsanalyser. Det är helt klart ett utvecklande arbete med många olika möjligheter inom olika områden.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vad är IT?


skrivet den 09 aug av Admin, klockan:09:28
Termen IT används flitigt idag bland oss. Det är många som känner til begreppet och kanske även vad det står för och varifrån själva termen kommer men att direkt beskriva och förklara vad det innebär är inte lika enkelt för alla. IT är förkortning av det engelska begreppet information technology. På svenska säger vi informationsteknologi. IT är stort och det är inte alldeles enkelt att kort förklara vad det innebär. Men man kan säga att det är ett samlingsnamn på de möjligheter som skapas genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. Begreppet uppkom och etablerades i den här branschen mellan åren 1992 och 1994 som en reaktion på nya möjlighteter att hantera ljud, bilder och kommunikation. På högskolor och universitet runt om i landet kan man läsa olika IT-utbildningar. Naturligtvis finns olika inriktningar och områden att irikta och fokusera sig på. Man studerar då till exempel till systemvetare eller till civil- eller högskoleingenjör. Dessa utbildningar är numera ett vanligt inslag inte minst på olika tekniska högskolor men även på andra högskolor och universitet.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5