IT jobb o utbildning

Nackdelar


skrivet den 16 jan av Admin, klockan:10:22
Enligt mig personligen finns det bara en enda nackdel med det här jobbet. Och jag är medveten om att alla kanske inte håller med mig på den här punkten och det är nämligen att det är ett stillasittande jobb. Då man mestadels arbetar framför en dator så innebär det att man sitter stilla ganska mycket. En del kanske ser just detta som en fördel men för mig personligen som är en mycket aktiv person i övrigt så är just detta en nackdel. Förresten så kom jag faktiskt på en sak till som kan vara nackdel med ett IT-jobb och det är nämligen att detta ofta inte är ett så socialt jobb. Man umgås ju med si dator och inte med ”riktiga” människor som man gör inom en del andra yrken men detta är också något som av en del kan ses som en fördel. Inte alla människor är sociala och för de så kanske just detta är en fördel.  

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Jobba utomlands


skrivet den 16 jan av Admin, klockan:10:16
Om man vill jobba utomlands så är ett IT-jobb verkligen något att satsa på. Naturligtvis finns det en hel del olika yrken där man har möjlighet att få jobba utomlands men IT-branschen är verkligen något som nu är både eftertraktat och internationellt i allra högsta grad. It är internationellt och man kan säga att IT språk är internationellt så man kan faktiskt ofta bo och jobba i ett land där man inte har ett gemensamt språk i övrigt. Men när man jobbar med IT så är det internationellt nog för att kunna jobba i ett annat land. Detta är faktiskt ganska intressant och detta är ett yrke som man skulle kunna säga är väldigt nytt om man jämför med många andra jobb. Det jag menar är att det för till exempel mina föräldrar och de som är i deras generation inte fanns en sådan här möjlighet. På de tiden fanns inte IT.  

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

IT-tekniker


skrivet den 18 aug av Admin, klockan:09:34
Jag har tidigare skrivit om informatik och här finns ett arbete som är kanske det äldsta inom IT. Det är nämligen IT-tekniker. En IT-tekniker har förståelse för hur datorer komunnicerar med varandra i både ett större och i ett mindre nätverk. Genomgående är säkerhet men inte i lika hög gard om vi till exempel jämför med de som arbetar med nätverkssäkerhet. Men eftersom man studerar detta och det ändå är en av de centrala kurserna så kan man efter avslutad utbildning göra säkerhetsanalyser av både befintliga som modellerade miljöer. Man arbetar även med att driftsätta och underhålla dessa olika system. Man arbetar som IT-tekniker och IT-säkerhetstekniker, som nätdesigner eller som systemadministratör både som konsult eller inom både den privata och offentliga sektorn. Arbetsuppgifterna är till exempel driftsättning av nya system, administartions och underhåll av befintliga system och säkerhetsanalyser. Det är helt klart ett utvecklande arbete med många olika möjligheter inom olika områden.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nätverkssäkerhet


skrivet den 17 aug av Admin, klockan:09:32
It är bra och det finns mycket positivt med det men idag sparar vi och lagrar mycket information på våra datorer både som privatpersoner och företag och mycket av den här informationen är mycket viktig, speciellt för exempelvis företag. Ta till exempel sjukhus där det finns mycket känslig och hemlig information till exempel patientsjournaler som skickas mellan olika datorer här i Sverigeeller till exempel banker som skickar kontokortsinformation inte bara inom Sverige utan även till andra länder runt om i världen. Det finns många hot så som trojaner, root kits med flera. Är man intresserad av att arbeta med att stoppa dessa hot så är nätverkssäkerhet det du ska satsa på. För att bli expert på IT-säkerhet och särskilt då nätverkssäkerhet behövs kunskap i hur de olika delarna i ett datorsystem hänger ihop. Speciellt behövs också kunskap om hur man programmerar en dator. Man arbetar sedan som programmerare, nätverksadministartör eller till exempel säkerhetskonsult. Man kan arbeta både inom stora och små företag både i Sverige och internationellt.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Interaktionsdesigner


skrivet den 16 aug av Admin, klockan:09:33
Är man intresserad av både datorer men även av design ska man studera interaktionsdesig. En interaktionsdesigner ligger ständigt steget före. Han/Hon ser till att den tekniska utvecklingen fungerar så bra som möjligt för användarna. De utformar och förstår samspelet eller gränssnittet mellan människa och teknik. Det kan även handla om ett sampel människor emellan då det finns teknik som en central punkt, vilket det gör i de flesta människors vardag idag. Under den här utbildningen studerar man kognitions- och kommunikationsteorier men även design och konstruktion. Man studerar också programmering och produktutveckling. När man är klar med sin utbildning finns goda chanser till arbete inom många olika områden. Man kan till exempel arbeta med att utveckla webbplatser, nätverk eller spel. Man kan också arbeta med att utveckla gränssnitt i mobiltelefoner till exempel smart phones eller med att anpassa produkter i bilar eller flygplan eller produkter i kontorsmiljö.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Webbprogrammerare


skrivet den 15 aug av Admin, klockan:09:32
Om man är intresserad av webben och bland annat prgrammering är webbprogrammerare det arbete som passar dig mycket bra. Man studerar då bland annat olika tekniker som används när man utvecklar olika webbplatser både idag men även i framtiden. Programmering för klient- och serversidaär det centrala ämnet i den här utbildningen och det fokuserar man mest på. Sedan studerar man kurser om bland annat HTML, CSS, Java och andra kurser som behövs för att du inom ditt framtida arbete ska kunna skapa webbapplikationer. Utöver detta får man även en introduktion i olika utvecklingsmetoder och grafiska verktyg för webbgränssnitt. Lite senare under utbildningens gång kan man välja att fördjupa sig inom olika tekniker för webben. Webbprogrammerare är eftertraktade på rbetsmarknaden idag och kan arbeta som webbutvecklare på webbbyråer eller som konsulter eller driva egna företag. I arbetsuppgifterna ingår till exempel programmering, sökmotoroptimering, utveckling av webbkampanjer och mycket mer.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Sociala medier och webbteknologier


skrivet den 14 aug av Admin, klockan:09:31
Ett ganska nytt arbete inom IT-banschen är arbetet med och kring sociala medier. Det finns här precis ssom men så mycket annat flera olika grenar och inriktningar att fokusera på och specialisera sig krig. Därför kan arbetsuppgifterna variera något beroende på vilken inriktning man har men man kan säga att gemensamt är att de som arbetar med detta har en fördjupad kunskap och förståelse av olika olika nätverk på webben. Man designar och konstruerar nya tekniska lösningar och verktyg för att stödja dessa nätverk. Du identifierar, hanterar och löser olika tekniska, organisatoriska och designmässiga frågor för digitala medier och internet. Det här området är stort och man kan till exempel arbeta som webbutvecklare, interaktionsdesigner, IT-strateg eller new media editor. Man arbetar vid olika företag eller vid stora internationella bolag. Om man är intresserad av att arbeta utomlands så finns här goda chanser till arbete på den internationella marknaden.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Arbetsuppgifter


skrivet den 13 aug av Admin, klockan:09:30
Eftersom IT idag används inom så gott som alla delar i vårt samhälle så har man som informatiker stora möjliogheter till arbete inom många olika områden. Personer med dessa kunskaper behövs både inom näringslivet men även inom den offentliga sektorn. Naturligtvis skiljer sig arbetsuppgifterna beroende på vilken arbetsplats man har och det är svårt att exakt säga vilka arbetsuppgifter man har. Man kan till exempel arbeta övergripande med IT-frågor i en organisation och då har man ansvar för allt från systemutveckling, säkerhetsfrågor och startegisk planering till att vara specialiserad inom ett visst område. Man kan också arbeta som konsult. Då utför man uppdrag åt olika kunder vilket ofta sker i någon form av projekt. Man kan också arbeta som interaktionsdesigner. Då utformar man och utvärderar webbplatser eller spel till exempel. Man kan även arbeta med gränssnitt vid utformning av till exempel mobiltelefoner, handdatorer elelr interiör i bilar. En interaktionsdesigner har möjlighet att välja bransch efter intresse vilet är mycket positivt.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Att arbeta med informatik


skrivet den 12 aug av Admin, klockan:09:30
Att välja att arbeta med informatik idag, i dagens samhälle med allt vad det innebär när det gäller IT är helt rätt val. Det svarar mot tidens behov. Utbildningen inom informatik är mycket bred och gränsöverskridande vilket ger dig många olika möjligheter. Det går inte att komma undan att teknik är en stor del av utbildningen men oragnisationer och människorna är en minst lika viktig del om kanske inte ännu viktigare. Informatik handlar om att hitta och utforma lösningar som underlättar människors vardagliga arbete. Det handlar även om att ha förståelseför hur människor fungerar och hur människor tänker för att kinna göra rätt bedömning av de behov som finns. Under sin utbildning i informatik får man bland annat studera och lära sig hur information kan lagras, presenteras, överföras, bearbetas och kanske det viktigaste av allt hur den ska användas i olika verksamheter. De flesta högskolor och universitet som erbjuder en utbildning i informatik har ett nära samarbete med företag och verksamheter inom näringslivet.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Informatik (allmän information)


skrivet den 11 aug av Admin, klockan:09:29
I hela Skandinavien är informatik, och även systemvetenskap, både ett samhällsvetenskapligt och ett tvärvetenskapligt ämne till skillnad från till exempel datavetenskap (datalogi), datateknik och informationsteknologi vilka är mer logisk-matematiskt inriktade ämnen. Informatik är det vetenskapliga studiet av hur man bearbetar och presenterar information. När man studerar informatik så studerar man interaktion och hur denna sker mellan naturliga och artificiella system som lagrar, bearbetar och förmedlar information. Informatik har även kognitiva och sociala aspekter vilket man kanske inte direkt tänker på men de aspekterna finns och är viktiga eftersom information inte enbart behandlas av datorer utan även av individer och även av organisationer. Enkelt förklarat kan man säga att informatik handlar om hur information används av människor och om hur teknik används för att kommunicera samt hur system för information och kommunikation byggs upp. Informatik är kan man säga samspelet mellan människa och teknik i ett socialt sammanhang. Det handlar också om att förstå teknikens begränsningar och möjligheter.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5